Karikaturist.nl
Copyright
Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Karikaturist IBIS of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Karikaturist IBIS. Zo rusten de auteursrechten van de webteksten bij Tekstbureau Zegge & Schrijve en de auteursrechten van de vormgeving bij Drost advies & creatie.
Niets van deze website mag worden gekopieerd of gebruikt worden op wat voor een manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van bovengenoemden. 
Copyright
Op alle afbeeldingen van karikaturist – cartoonist Jan Ibelings berust copyright. Het is niet toegestaan de afbeeldingen te verveelvoudigen, aanpassen, distribueren of openbaar te maken – electronisch, mechanisch of op andere wijze - zonder voorafgaande schriftelijke of mondelinge toestemming van Jan Ibelings.

Karikaturist IBIS
met zijn rode pet
Als Karikaturist IBIS treed Jan Ibelings al jaren op als live-karikaturist tijdens diverse evenementen, feesten en beurzen. Met zijn prachtige karikaturen tovert hij een glimlach op ieders gezicht. De karikaturen kunnen ook op bierviltjes worden getekend.
Als live-cartoonist legt karikaturist IBIS uw zakelijk overleg of brainstormsessie vast in pakkende cartoons.
Leer ook een karikatuur maken tijdens de workshop karikatuur tekenen.
Jan
Ibelings
In zijn studio tekent Jan Ibelings zonder rode pet cartoons en karikaturen van foto.
Van simpele cartoons tot uitgebreide poster met veel details. Ook whiteboard animaties die zijn opgebouwd uit een aantal cartoons.
Een karikatuur van foto is een origineel en persoonlijk cadeau voor iedere jubilaris, pensionado, Abraham en Sara.
Contact
Gestellaan 26
3431 GN Nieuwegein
T 030 604 25 54
M 06 543 45 271
info@karikaturist.nl
KvK 30074018
© Karikaturist IBIS 2024
Website: Ibo Ibelings