Karikaturist.nl
Privacy
Persoonsgegevens die wij verwerken
Karikaturist Ibis verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld tbv het maken van een karikatuur van foto
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Karikaturist Ibis verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Karikaturist Ibis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Karikaturist Ibis bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Maximaal 5 jaar.
Delen van persoonsgegevens met derden
Karikaturist Ibis verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor het plaatsen van foto’s in te trekken. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de foto’s die wij van jou op de website hebben staan te verwijderen. Je kunt hiervoor een mail sturen naar info@karikaturist.nl 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Karikaturist Ibis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met  info@karikaturist.nl
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Karikaturist Ibis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Social share buttons
Deze website bevat buttons om gebruikers de gelegenheid te geven nieuwsberichten en webpagina’s te delen op sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van het bedrijf achter deze buttons afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Karikaturist IBIS heeft hier geen invloed op.
De informatie die deze bedrijven verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en veelal gebruikt om hun eigen service verder te verbeteren. De informatie wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten.
LinkedIn, Twitter, Facebook, Add This en Google stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijs ik u naar de privacyverklaringen van Google, Twitter, LinkedIn, Facebook en AddThis.
Video
Op deze website worden videos geplaatst van de Google-dienst YouTube en Vimeo. Hierdoor kunnen cookies van deze bedrijven via deze functie op uw computer worden geplaatst als onderdeel van de videodienst. Zowel Vimeo als Google geven aan dat deze cookies voor de statistieken worden gebruikt om gebruikerservaringen te verbeteren en fraude te voorkomen. Voor meer informatie verwijst ik u naar de privacyverklaringen van YouTube en Vimeo.
Karikaturist IBIS
met zijn rode pet
Als Karikaturist IBIS treed Jan Ibelings al jaren op als live-karikaturist tijdens diverse evenementen, feesten en beurzen. Met zijn prachtige karikaturen tovert hij een glimlach op ieders gezicht. De karikaturen kunnen ook op bierviltjes worden getekend.
Als live-cartoonist legt karikaturist IBIS uw zakelijk overleg of brainstormsessie vast in pakkende cartoons.
Leer ook een karikatuur maken tijdens de workshop karikatuur tekenen.
Jan
Ibelings
In zijn studio tekent Jan Ibelings zonder rode pet cartoons en karikaturen van foto.
Van simpele cartoons tot uitgebreide poster met veel details. Ook whiteboard animaties die zijn opgebouwd uit een aantal cartoons.
Een karikatuur van foto is een origineel en persoonlijk cadeau voor iedere jubilaris, pensionado, Abraham en Sara.
Contact
Gestellaan 26
3431 GN Nieuwegein
T 030 604 25 54
M 06 543 45 271
info@karikaturist.nl
KvK 30074018
© Karikaturist IBIS 2024
Website: Ibo Ibelings