Karikaturist.nl
Disclaimer
Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
De website bevat soms verwijzingen naar andere websites die niet door de Karikaturist IBIS wordt onderhouden. Hoewel Karikaturist IBIS uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt Karikaturist IBIS geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.
Karikaturist IBIS aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.
Karikaturist IBIS
met zijn rode pet
Als Karikaturist IBIS treed Jan Ibelings al jaren op als live-karikaturist tijdens diverse evenementen, feesten en beurzen. Met zijn prachtige karikaturen tovert hij een glimlach op ieders gezicht. De karikaturen kunnen ook op bierviltjes worden getekend.
Als live-cartoonist legt karikaturist IBIS uw zakelijk overleg of brainstormsessie vast in pakkende cartoons.
Leer ook een karikatuur maken tijdens de workshop karikatuur tekenen.
Jan
Ibelings
In zijn studio tekent Jan Ibelings zonder rode pet cartoons en karikaturen van foto.
Van simpele cartoons tot uitgebreide poster met veel details. Ook whiteboard animaties die zijn opgebouwd uit een aantal cartoons.
Een karikatuur van foto is een origineel en persoonlijk cadeau voor iedere jubilaris, pensionado, Abraham en Sara.
Contact
Gestellaan 26
3431 GN Nieuwegein
T 030 604 25 54
M 06 543 45 271
info@karikaturist.nl
KvK 30074018
© Karikaturist IBIS 2024
Website: Ibo Ibelings